Αναρτήσεις

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΟΜΑΔΑ 2

Αναλύστε στα σχόλια τις παρακάτω σύνθετες λέξεις:
1. τηλεκατευθυνόμενος
2. τηλεπικοινωνία
3. τηλεϊατρική
4. τηλεταινία
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΟΜΑΔΑ 1

Αναλύστε στα σχόλια τις παρακάτω σύνθετες λέξεις:
1. τηλεκατευθυνόμενος
2. τηλεπικοινωνία
3. τηλεϊατρική
4. τηλεταινία
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΟΜΑΔΑ 3
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΟΜΑΔΑ 2
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΟΜΑΔΑ 1

Απαντήσεις ομάδας 3